Karoli Forvm

Károli fórum és könyvtár bemutató

Időpont: 2023. június 24
Hely: Szabadka, Károli Gáspár Kutatóközpont
Téma: Gutenberg és a protestantizmus

Az esemény alapgondolata
A mozgatható betűkkel történő nyomtatás technikáját amellett, hogy korszakalkotó kultúrtörténeti felfedezésnek számít, a reformáció terjedésének és megerősödésének egyik legjelentősebb tényezőjének is tartják. A nyomtatványok kezdettől fogva a legalkalmasabb eszköznek bizonyultak az „új vallási mozgalom” terjesztésében, de egyben igen hatékony eszköznek is az alternatív tanítások elleni küzdelemben. Ugyanakkor az a gondolat, hogy a Szentírást népnyelvi fordítással és nyomtatással népszerűsítsék, mély nyomot hagyott az európai civilizáció további fejlődésében, többek között a nemzeti identitások alapkontúrjainak kialakításában is.

Az esemény vázlata
Károli fórum a társadalomtudományok és kapcsolódó területekből kíván megszólítani résztvevőket azzal a céllal, hogy tanulmányaikkal járuljanak hozza egy közös multidiszciplináris átvilágításnak a reformáció és a nyomdászat közti kapcsolat szélesebb társadalmi, kulturális és szociális kontextusában. A résztvevők vizsgálódásai friss betekintést tudnak nyújtani e viszony történeti és jelenkori sajátosságaiba. Továbbá, lehetőleg megtudják azonosítani azokat az új tendenciákat, amelyeket a modern kommunikációs eszközök magukkal hoznak.

Nyilvános felhívás
A Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont felkér minden érdeklődőt, hogy vegyen részt a fórum munkájában. A tanulmányokat a Szerzői Útmutatónak megfelelően kérjük benyújtani. Bővebb információ érdekében lépjenek kapcsolatba a Kutatóközponttal.

Kiadvány
A Károli Fórumon belül bemutatásra kerülő tanulmányok külön ISBN számmal ellátott nyomtatott műgyűjtemény formájában jelennek meg.

Károli Könyvtár bemutató
A fórum során egy különleges ünnepség keretében a Károli Könyvtár bemutatójára is sor fog kerülni, melyen elismerő okleveleket osztanak ki a könyvtár minden adományozójának.

Program
A Károli Fórum programját később tesszük közzé.