A kutatók kinevezése

A Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont közgyűlése 2022. december 30-án megtartott első rendkívüli ülésén az Alapokmány 14. cikkének (4) bekezdésével összhangban kinevezte az első kutatóit.

Az Alapszabályban foglaltak szerint a Központ tudományos kutatómunkáját kutatók és külső munkatársak felvételével végzi.
A Központ kutatója lehet bármely, legalább mesterfokozatú, belföldi vagy külföldi személy. A Központ kutatói státuszába történő kinevezésről a Közgyűlés dönt.

A Károli Gáspár Protestáns Kutatóközpont kutatóivá a következő személyeket nevezték ki:

  1. Szűcs Kószó Izabella, mesterteológus;
  2. Urbán Dorottya, az Egri Esterházy Károly Katolikus Egyetem doktorandusza;
  3. Dr. Mondovics Gábor, a budapesti Szent Pál Akadémia óraadója;
  4. Dr. Sütő Damir, a jogtudományok doktora;
  5. Szűcs Csaba, mesterteológus; és
  6. Fehér Viktor, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza.

A kinevezett kutatók mindegyike egyidejűleg tagja a Programtanácsnak, a Központ tudományos kutatómunkája programját, módszertanát és céljait meghatározó szakértői testületének.