Виктор Фехер

Рођен је 1993. године у Кикинди. На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду стекао је звање дипломираног професора мађарског језика, док је мастер студије етнографије завршио на Филозофско-хуманистичком факултету Универзитету у Печују. Тренутно је докторанд Универзитета у Печују. Ради као асистент на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, Универзитета у Новом Саду.

Подручја интересовања: етнографија, културна антропологија, историја уметности, етничке и идентитетске студије, наслеђе, пост-југословенске студије.

Значајније публикације:

  1. Ideje lenne leülni és megírni azt, ami történt velünk. A jugoszláv néphadsereg szóbeli reprezentációja–egy veterán tiszt példája. 2019. In: Szőke Anna (szerk.): Amikó megfordút a világ. A délvidéki emberek sorsának alakulása Trianon után. Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Kishegyes, 81–90.
  2. Kálmány Lajos és Borbély Mihály egyházaskéri „felfedezése”. A folklórgyűjtő és a mesemondó lokális reprezentációjának kialakulása. 2019. In: Szőke Anna (szerk.): Csóka, Szanád, Bijodra, Cërnabara, Vërbica. Kálmány Lajos halálának 100. évfordulójára szervezett emlékkonferencia tanulmánykötete. Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Kishegyes, 51–62.
  3. Magyar–szerb etnikai viszonyok a Rákóczi-újratemetés idején. 2018. Tanulmányok 1: 211–225.
  4. Szokáskutatás Vërbicán. Az egyházaskériek születési, házasságkötési és temetkezési szokásai. 2016. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék.