Др Габор Мондович

Датум и место рођења:
22. децембар 1972, Будимпешта, Мађарска

Образовање:
1987–1991 Гимназија Јожеф Етвеш Будимпешта
1994–2000 Универзитет Лоранд Етвеш Будимпешта, Филозофски факултет, бугарски језик
2000–2008 Универзитет у Печују, Правни факултет
1998–2019 Академија Светог Павла, Будимпешта, богословија

Средином деведесетих година ХХ века отпочео сам своје факултетско образовање када сам се сусрео са језицима, историјом, религијом и културом словенских народа. Своје студије употпунио сам бројним специјалистичким програмима у Софији, где сам као стипендиста успео подробније да се упознам, те коначно и заволим како становнике тако и пределе Јужних Словена који су вековима били под влашћу Османског царства.

Од 2007. године радим као професор на основним и мастер студијима на предмету историја источне цркве. У оквиру овог донекле специфичног студијског програма изучавају се религијски, културни и политички аспекти историје Балкана. У свом раду сам неретко сазнања о конфликту у региону добијао на лицу места. Између осталог, имао сам прилику да учествујем у истраживачком пројекту Централноевропског универзитета (CEU) на тему ислама у Бугарској, радећи на анализи положаја и културе бугарских муслимана, тзв. Помака, настањених у реону источне Бугарске.

Објављени радови:

  1. ÚJ EXODUS: TEOLÓGIAI ÉS HITÉLETI FOLYÓIRAT 25 : 2 pp. 20-24. , 5 p. (2018)
  2. ÚJ EXODUS: TEOLÓGIAI ÉS HITÉLETI FOLYÓIRAT 14 : 1 pp. 84-90. , 7 p. (2003)
  3. ÚJ EXODUS: TEOLÓGIAI ÉS HITÉLETI FOLYÓIRAT 12 : 7-9 pp. 37-41. , 5 p. (2001)
  4.  Mondovics, Gábor Bohács, Zoltán
    ÚJ EXODUS: TEOLÓGIAI ÉS HITÉLETI FOLYÓIRAT 12 : 10-12 pp. 58-60, [61]-65. (2001)
  5. ÚJ EXODUS: TEOLÓGIAI ÉS HITÉLETI FOLYÓIRAT 11 : 1 pp. 36-39. , 4 p. (2000)