Стални сарадници

Изабела Сич Косо
Изабела је рођена 1978. године у Суботици. 2004. године завршила је Вишу медицинску школу. 2016. године уписала је Академију Светог Павла [Szent Pál Akadémia] у Будимпешти, смер богословија, где је 2021. године окончала мастер студије теологије са одликом. Предмет њеног ужег истраживања је хришћанска антропологија. Изабела је професор Средње медицинске школе у Суботици, где ради и као координатор стручних предмета. Уједно је изразито активна у црквеном раду, ангажујући се у програмима веронауке и црквене музике.

Damir Šite

Др Дамир Шите
Дамир Шите рођен је 1978. године у Суботици. Мастер студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2016. године. На Правном факултету Универзитета у Кембриџу 2019. године завршио је специјалистичке студије English Law and Legal Methods. Септембра 2022. године је на Правном факултету Универзитета Унион у Београду одбранио докторску дисертацију на тему „Consideration енглеског уговора из угла континенталног правника”. Аутор је више монографија и научних чланака. Учествовао је на великом броју стручних и научних конференција у земљи и иностранству. Сарадник је француске државне Агенције за међународну техничку сарадњу Expertise France. Служи се енглеским и француским језиком.

Др Габор Мондович
Датум и место рођења: 22. децембар 1972, Будимпешта, Мађарска Средином деведесетих година ХХ века отпочео сам своје факултетско образовање када сам се сусрео са језицима, историјом, религијом и културом словенских народа. Своје студије употпунио сам бројним специјалистичким програмима у Софији, где сам као стипендиста успео подробније да се упознам, те коначно и заволим како становнике тако и пределе Јужних Словена који су вековима били под влашћу Османског царства. Од 2007. године радим као професор на основним и мастер студијима на предмету историја источне цркве. У оквиру овог донекле специфичног студијског програма изучавају се религијски, културни и политички аспекти историје Балкана.

Дороћа Урбан
Дороћа Урбан рођена је 1994. године у Суботици. 2017. године завршила је основне студије на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, Универзитета у Новом Саду и стекла звање дипломирани учитељ. На истом факултету је наредне 2018. године завршила мастер академске студије. Исте године уписала је докторске студије дигиталне педагогије на Универзитету Карољ Естерхази у Егеру, Мађарска. 2021. године положила је стручни испит за наставника информатике. Од 2019. године ангажована је као сарадник групе за развој наставног програма у оквиру војвођанске организације е-Регија. Чест је предавач на многим домаћим и међународним конференцијама, као и аутор бројних публикација.

Виктор Фехер
Рођен је 1993. године у Кикинди. На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду стекао је звање дипломираног професора мађарског језика, док је мастер студије етнографије завршио на Филозофско-хуманистичком факултету Универзитету у Печују. Тренутно је докторанд Универзитета у Печују. Ради као асистент на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Подручја интересовања: етнографија, културна антропологија, историја уметности, етничке и идентитетске студије, наслеђе, пост-југословенске студије.

Чаба Сич
Чаба Сич родио се 1975. године у Суботици. 2021. године је на Академији Светог Павла [Szent Pál Аkadémiа] у Будимпешти стекао звање мастера теологије. Од 2004. године ради као свештеник. Поглавар је Харизматске цркве вере у Србији.