Научноистраживачки рад

Центар за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” посвећен је изучавању специфичности односа протестантизма и друштва. У свом раду Центар превасходно окупља сараднике из следећих области: социологија, језик и књижевност, историја, образовање, музика, теологија, право, психологија, култура, уметност, црквени живот, мањинске студије, етнографија, и овоме слично.

Научноистраживачки рад Центра обавља се у оквиру следећих организационих јединица:

  • Програмски савет
  • Библиотека Кароли
  • Издавачки биро

Центар „Гашпар Кароли” свој научноистраживачки рад базира на ангажману домаћих и иностраних сарадника. Истраживачке активности сталних и спољних сарадника Центра уређене су посебним Правилником о научноистраживачком раду.

Свако заинтересовано лице које сматра да испуњава услове за стицање звања сарадника Центра може у било ком тренутку поднети секретаријату Центра захтев за именовање. Поступак именовања сарадника спроводи се у складу са Правилником о научноистраживачком раду.

Више података о научноистраживачким пројектима Центра могу се пронаћи овде.