Библиотека „Кароли”

Библиотека Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” посебна је организациона јединица Центра која организује и врши послове који се тичу књижног фонда и документације.

Књижни фонд библиотеке садржи више хиљада примерака пробраних монографија, серијских публикација, часописа, енциклопедија, речника, годишњака и других приручника. Претежни део фонда чине издања на мађарском језику. Грађу у највећем делу чине издања из области теологије и других хуманистичких наука.

Библиотека одржава Репозиторијум Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли”, у коме се депонују сви радови сарадника, као и периодичне и друге публикације Центра. Корисници библиотеке су пре свега стални и спољни сарадници Центра.

Услуге библиотеке Центра за истраживање протестантизма „Гашпар Кароли” могу се користити искључиво у складу са Правилником о раду библиотеке.

Електронски каталог библиотеке је у процесу израде.